การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน

          การดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการธรรมชาติ สามารถทำได้ตัวของคุณเอง  เราขอแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน 


ลักษณะธาตุเจ้าเรือน

          ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ

ลม ไฟ  ซึ่งในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจำตัวเรียกว่า "ธาตุเจ้าเรือน"  มี  ๒  ลักษณะคือ

๑.  ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งเป็นไปตามวัน เดือน ปี ที่เกิด

๒.  ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบันซึ่งพิจารณาจากบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และภาวะด้านสุขภาพ ว่าสอดคล้องกับ

     ธาตุใด


              ธาตุทั้งสี่  จะมีลักษณะเด่นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  แต่หากธาตุหนึ่งธาตุใด

ในร่างกายขาดความสมดุล  จะเกิดความเจ็บป่วยด้วยโรค  ที่เกิดจากขาดความสมดุลย์ของธาตุนั้น 

การรับประทานอาหาร  เป็นปัจจัยเบื้องต้นอย่างหนึ่งในการบำรุงธาตุให้สมดุลย์  โดยเฉพาะอาหาร

ที่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติปรับธาตุให้กลับ สู่สภาวะปกติ ขอแนะนำลักษณะธาตุ

พืชสมุนไพรประจำธาตุ  และอาหารที่ควรเลือกรับประทานโดยลักษณะฐานตามวัน เดือน ปีเกิด  ดังนี้

พืชผักให้คุณประโยชน์

ธาตุดิน   เป็นธาตุเจ้าเรือน

ผู้ที่เกิด   เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม  

อาหาร   ควรรับประทานผัก และผลไม้ที่มีรสฝาด  รสหวาน  รสมัน 

            รสเค็ม  เช่นฝรั่งดิบ หัวปลี  กล้วย มะละกอ  เผือก  มัน

            ถั่วพู  กะหล่ำปลี  ผักกะเฉด ฯลฯ


ธาตุน้ำ  เป็นธาตุเจ้าเรือน

ผู้ที่เกิด    เดือนกรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน  จะมีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
อาหาร    ควรรับประทาน   ผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เช่นมะเขือเทศ ส้มโอ

            สับปะรด  ส้มเขียวหวาน  ยอดมะขามอ่อน

ธาตุลม   เป็นธาตุเจ้าเรือน

ผู้ที่เกิด    เดือนเมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน

อาหาร     ควรรับประทาน   ผัก และผลไม้ที่มีรสเผ็ด  เช่น กระเพรา โหระพา ตะไคร้ ข่า  กระเทียม 

             คื่นฉ่าย ขิง  ยี่หร่า ฯลฯ  และควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด

ธาตุไฟ  เป็นธาตุเจ้าเรือน

ผู้ที่เกิด    เดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม จะมีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือน

อาหาร    ควรรับประทาน   ผักและผลไม้ที่มีรสขม  รสเย็น  รสจืด  เช่น สะเดา  แตงโม หัวผักกาด 

             ฟักเขียว  แตงกวา  คะน้า  บวบ  มะเขือ ฯลฯ  และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดร้อน


             

              อย่างไรก็ตามในการรับประทานอาหารแต่ละประเภทที่กล่าวในข้างต้น  ต้องพิจารณา

              ให้เหมาะสมกับตัวท่านเอง อาหารบางประเภทอาจไม่เหมาะกับธาตุของท่าน ควรกิน

              แต่กินให้น้อย  หรืออาหารที่เหมาะสมก็ควรรับประทานแต่พอดี  เพื่อช่วยสร้างสมดุลย์

              ภายในร่างกายให้ดีขึ้น

ออกแบบโดย SD Web Kitchen